எங்கள் ஆன்லைன் சூப்பர்மார்கெட் ல் – காய்கறிகள், பழங்கள் மற்றும் மளிகை பொருட்களின் விலை தினம்தோறும் சரிபார்த்து மாற்றப்படுகிறது.

எத்தனை சூப்பர்மார்கெட் இல் இப்படி செய்கிறார்கள்? ஒட்டப்பட்ட ஸ்டிக்கர் விலை தான் உங்களால் பார்க்கமுடியும். ஆனால் அது அந்த பொருளின் உண்மையான விலை இல்லை.

கட்டணங்களை ஒப்பிட்டு, எங்களிடம் ஷாப்பிங் செய்தால் எவ்வளவு சேமிக்கிறீர்கள் என்பதை நீங்களே பாருங்கள்

அதே பொருளை – அதே தரத்துடன் – நாங்கள் தருகிறோம்…. 

ஏன் அதிகம் வேலை கொடுத்து வாங்கணும்?

In our online supermarket – the prices of vegetables, fruits and groceries are checked daily and updated in our website everyday, so that you are not cheated.

How many supermarkets do this? You can only see the rates on the stickers stuck on the product. But that isn’t the actual rate of the product.

Compare rates and see for yourself how much you save while you shop with us

Same Product – High Quality – Why do you have to buy it for a higher price?
Shop Online | Call and placed order @ 87540-85888 | WhatsApp your order list We will get it delivered to your home without any tension!